OMA Ömer Atiker Holding

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

Ömer Atiker Holding, elde ettiği başarılarının arkasında çalışanlarının olduğunu bilinciyle her çalışanına değer veren ve fırsat eşitliği sunan bir anlayışı ilke edinir. Çalışanlarının potansiyelini ortaya çıkaracak fırsatlar sunan, geleceklerine yön vermelerine katkıda bulunan gelişim odaklı çalışmaları ile yeteneklerini ve potansiyellerini artırıcı faaliyetlerde bulunur. Uzun yıllardır süregelen kurum kültürü ile mutlu çalışan sayısını artırmayı sürdüren politikalar izler. Bu doğrultuda Ömer Atiker Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirket çalışanlarının birbirleriyle ve kurum değerleriyle uyum içinde çalışmasına özen gösterir. Çalışan bağlılığına önem veren yaklaşımı ile çalışanlarına şeffaf ve adil bir çalışma anlayışı sunar. Ayrıca çalışanlarının sağlığı ve güvenliğine verdiği önem ile Ömer Atiker Holding bünyesinde büyük bir özveri ve emek ortaya koyan çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun bir çalışma ortamı sunar.

Tercih edilen bir işveren olma hedefiyle hareket ederek işe alım süreçlerinde, yeni yeteneklerin doğru yerlerde faaliyet gösterebilmesi için çalışır. İşe alım sonrasında ise yeteneklerin korunması ve geliştirilmesine özen gösterir. Güçlü organizasyon yapısı sayesinde çalışanlarının ihtiyaçlarını sürekli analiz ederek onların kuruma ve değişen şartlara hızla uyum sağlaması için uğraşır. Tüm çalışanlarına düzenlediği eğitimler ile çalışanlarının kariyer yönetimine katkıda bulunur. İnsan kaynakları politikalarını değişen dünya trendlerini de göz önünde bulundurarak sürekli geliştirir. Böylece faaliyet gösterdiği sektörlerde ulaştığı başarıyı çalışanları ile daha da ileri taşımayı hedefler.